Praktyka, praktyka, praktyka

Największy nacisk kładziemy na część praktyczną szkoleń, która poświęcona jest montażowi ościeżnic dostępnych w ofercie oraz regulacji poszczególnych elementów drzwi.

W planie szkoleń przewidziany jest montaż ościeżnicy regulowanej i stałej oraz montaż ościeżnicy dyskretnej. Kolejnym etapem jest regulacja dostępnych w ofercie Asilo zawiasów ukrytych oraz widocznych i zamków do drzwi.

Przed przystąpieniem do właściwego montażu omówione zostanie wymiarowanie i przygotowanie otworu montażowego.

Montaż ościeżnicy regulowanej, ościeżnicy stałej oraz ościeżnicy Discret

Cechy charakterystyczne poszczególnych rozwiązań, kolejne kroki postępowania podczas montażu, właściwe osadzenie ościeżnic w otworze, ustalenie kątów, montaż właściwy oraz obróbka końcowa.

Montaż i regulacja zawiasów ukrytych i widocznych

Szczegółowe omówienie dostępnych w ofercie zawiasów,  zakresy i sposoby regulacji, kolejne kroki montażu i demontażu.

Montaż i regulacja zamka magnetycznego i zamka do drzwi szklanych

Szczegółowe omówienie dostępnych w ofercie zamków, zakresy i sposoby regulacji, kolejne kroki montażu i demontażu.

Przydatne informacje

  • szkolenie jest jednodniowe
  • odbywa się w siedzibie firmy Entra w miejscowości Juszkowo, ul. Zdrowa 10
  • szkolenie jest całkowicie bezpłatne
  • osoba kontaktowa: Manager Produktu Aleksander Kamiński, tel.: 512 413 659