Wiedza podstawą dobrego montażu

Pomysł na szkolenie pt. „Mistrzowie Montażu” zrodził się od montażystów i dla montażystów. Celem naszych szkoleń jest przekazanie niezbędnej wiedzy z zakresu montażu produktów marki ASILO, tak by móc wskazać naszym Klientom sprawdzony, dobrze wyszkolony zespół montażowy. Dlatego każde szkolenie, które odbywa się w naszej firmie zakończone jest  otrzymaniem przez uczestników certyfikatu potwierdzającego odbyte szkolenie. Warunkiem otrzymania certyfikatu jest zdanie egzaminu, który jest sprawdzianem wiedzy nabytej podczas szkolenia teoretycznego i praktycznego.

Szkolenie obejmuje prezentację wszystkich produktów marki ASILO z uwzględnieniem wszystkich cech wynikających z konstrukcji oraz rozwiązań stosowanych przez nas.

Praktyka ponad wszystko

Największy nacisk kładziemy na część praktyczną szkoleń, która poświęcona jest montażowi ościeżnic dostępnych w ofercie oraz regulacji poszczególnych elementów drzwi. W planie szkoleń przewidziany jest montaż ościeżnicy regulowanej i stałej, montaż ościeżnicy dyskretnej, regulacja dostępnych w ofercie Asilo zawiasów ukrytych oraz widocznych i zamków do drzwi.

Zapraszamy wszystkich montażystów stolarki drzwiowej do cyklu szkoleń ASILO umożliwiających otrzymanie certyfikatu Mistrza Montażu Drzwi ASILO.